Тел: 0352-28-18-11 En   UA  
img01

Free speacing webinar.
Upgrage
your
english
View more

REGISTRATION

img01

Ефективний
блогінг
View more

img01

Free speacing webinar.
Upgrage
your
english
View more

REGISTRATION

Наші партнери пропонують навчання за такими напрямками:

 • ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
 • ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
 • ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • РАДІОТЕХНІКА
 • ТУРИЗМ

Гусятинський коледж ТНТУ імені Івана Пулюя


  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 073 «Менеджмент»
  ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
 • 133 «Галузеве машинобудування»
 • ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 181 «Харчові технології»
  ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 274 «Автомобільний транспорт»

ВСП "Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя"


  ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
 • Прикладна механіка
 • Галузеве машинобудування
 • Електрогазозварник. Бляхар. (робітн.)
  ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Автомобільний транспорт
 • Транспортні технології
 • Слюсар з ремонту автомобілів. Токар. (робітн.)
 • Слюсар з ремонту автомобілів. Електрогазозварник. (робітн.)
  ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
 • Менеджмент
  РАДІОТЕХНІКА
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. (робітн.)
  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Комп’ютерна інженерія
 • Комп'ютерні науки
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (робітн.)
 • Оператор комп'ютерного набору. (робітн.)
  ТУРИЗМ
 • Туризм
 • Гувернер. Соціальний робітник (робітн.)
 • Агент з організації туризму. Майстер готельного обслуговування (робітн.)

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ


  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 123 Комп’ютерна інженерія
  ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 274 Автомобільний транспорт
  ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
 • 73 Менеджмент
 • 51 Економіка
  ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування

Відокремлений структурний підрозділ "Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету"

 • 071 Бухгалтнрський облік
 • 072 Фінанси та кредит
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 181 Харчові технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа

Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж СумДУ»

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
 • 073 Менеджмент (Організація виробництва)
 • 123 Комп’ютерна інженерія (Обслуговування комп’ютерних систем і мереж)
 • 133 Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)
 • 171 Електроніка (Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів)
 • 193 Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування)

Освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр»
 • 015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)
 • 073 Менеджмент (Організація виробництва)
 • 133 Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів)
 • 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Хмельницький кооперативний фаховий коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 073 Менеджмент
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 081 Право
 • 123 Комп`ютерна інженерія

«Кам’янець-Подільський державний інститут» та Відокремлений структурний підрозділ «Кам'янець-Подільський фаховий коледж» НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 231 Соціальна робота
Освітньо-професійний ступінь «бакалавр»
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 231 Соціальна робота


Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
 • 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА,
 • 073 МЕНЕДЖМЕНТ
 • 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА,
 • 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ