Тел: 0352-28-18-11 En   UA  

Блог

 • Спеціальність 242 "Туризм"

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність 242 "Туризм" Спеціалісти даного фаху готуються для роботи на посадах, пов'язаних із виконанням технологічних і функціональних процесів у туристичному бізнесі: прийом замовлень на надання туристичних послуг, формування туристичного пакету, контроль якості туристичних послуг, ділове листування, ведення переговорів і організація просування та продажу туристичного продукту; ведення документації з використанням офісної оргтехніки, організація обліку і збереження документації в поточній діяльності; супровід туристів у турі; проведення екскурсій; робота із запереченнями; забезпечення пр

 • Спеціальність 073 Менеджмент

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність 073 Менеджмент Фахівці, що випускаються за спеціальністю «Менеджмент», можуть працювати:

  • у відділах виробничих підприємств різних форм власності;
  • виробничо-диспетчерському відділі;
  • планово-економічному відділі;
  • бухгалтерії;
  • відділі постачання;
  • відділі маркетингу (збуту);
  • фінансовому відділі;
  • відділі автоматизованих систем управління (АСУ);
  • адміністративно-управлінському апараті обласного, міського і районного рівнів;
  • різних управлінських структурах галузевого і міжгалузевого, державного і регіонального рівнів;
  • відділах зовнішньоекономічних зв’язків підприємств;
  • офіс-менеджером. ...

 • Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт"

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" (спеціалізація "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів") Кваліфіковані фахівці можуть займати посади нижчої ланки керівного персоналу у підприємствах різної форми власності, які здійснюють діяльність за напрямками:

  • оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;
  • технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
  • виробництво автомобілів;
  • виробництво автомобільного транспорту;
  • капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
  • виробництво устаткування для автомобілів. Фахівець здатний виконувати проф

 • Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (спеціалізація «Зварювальне виробництво») Кваліфікація технік-технолог дозволяє:

  • здійснювати проектування та розрахунки систем, вузлів, деталей, технологічного оснащення, володіння методами технологічного та організаційно-економічного проектування у зварювальному виробництві.
  • визначати фактори, що обумовлюють зварюваність металів та їх сплавів;
  • прогнозувати технологічну міцність зварних з’єднань;
  • володіти інформацією щодо металевих конструкцій, умов їх експлуатації;
  • володіти основними способами зварювання та типами зварних з’єднань, які використовуються ...

 • Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" (спеціалізація "Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях")  Кваліфікація технолога даної спеціальності дозволяє:

  • проводити діагностику і технічний контроль якості деталей машин та механізмів;
  • обслуговувати високоавтоматизоване обладнання, верстати з числовим програмним керуванням;
  • конструювати технологічне оснащення;
  • вибирати і розпізнавати матеріали, які використовуються для деталей машин;
  • добирати способи виготовлення заготовок деталей машин;
  • проектувати прогресивні технологічні процеси виготовлення деталей машин з викори

 • Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»). Фахівець в галузі телекомунікацій та радіотехніки може відповідати за конструювання та виготовлення радіотехнічних приладів і систем, займатися їх налаштуванням за вже наявною технологією та технічною документацією. Технічний фахівець в галузі телекомунікацій та радіотехніки також бере участь у розробці нових моделей пристроїв, їх розрахунку та проектуванні, "прокладає" оптико-волоконні мережі, надає послуги IP-телефонії, відповіда

 • Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» Аналіз ринку праці показує, що, окрім фахівців з розробки програмного забезпечення, існує нагальна потреба у фахівцях, які займаються питаннями проектування, монтажу, налагодження та технічної експлуатації ІТ-інфраструктури підприємств та організації.  Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент. Апаратне забезпечення включає технічні засоби, які забезпечують безперебійну роботу ІТ-інфраструктури підприємства: ...

 • Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

  Posted in Різне on січ 31, 2021.

  Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» Комп’ютерні науки (англ. Computer Science) – сукупність теоретичних та практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в області обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій. Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» можуть працювати на посадах, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними:

  • Web-дизайнер;
  • дизайнер інтерфейсів програмного забезпечення;
  • розробник ігрових додатків;
  • розробник мобільних додатків;
  • інженер-програміст;
  • Web-програміст;
  • розробник/адміністратор баз даних;
  • тестувальник програмного забезпече